MUDr. Dušan Záruba

Primář oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny

Na problematiku estetické chirurgie se specializuje od r.1988. Díky dlouholeté praxi, poznatkům z řady pracovišť u nás i v zahraničí i desítkám tisíc provedených operací se MUDr. Dušan Záruba dnes řadí k nejzkušenějším plastickým chirurgům v oboru estetické chirurgie v ČR.

MUDr. Dušan Záruba je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval od roku 1985 jako chirurg na oddělení plastické chirurgie Ústavu lékařské kosmetiky pod vedením MUDr. Karla Fahouna, DrSc. V současné době je primářem Ústavu estetické medicíny. Po atestaci v oboru plastické chirurgie v roce 1993 se o rok později stal primářem oddělení ÚLK, dnes Ústavu estetické medicíny. Pracoval několik let na II. chirurgické klinice FVL UK a na klinice plastické chirurgie FNKV Praha 10 a absolvoval několik zahraničních stáží na klinikách v USA a ve Francii.

Je členem výboru Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně, je členem Společnosti plastické chirurgie a Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP, International Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery a European Society of Plastic and Recontructive Surgery.

ČLK logo ČLS JEP logo ČSPCH logo IPRAS logo ESPRAS logo ISAPS logo


Dušan Záruba je autorem řady odborných článků, publikuje však i v denním tisku a v časopisech, kde se podílí na zpřístupnění a vysvětlení nejnovějších možností svého oboru i laické veřejnosti.Je jedním ze dvou autorů knihy Chirurgie pro krásu, kterou v roce 1999 vydalo nakladatelství Maxdorf. Knížka určená široké veřejnosti obsáhla nejen jednotlivé zákroky plastické chirurgie, ale ukazuje i nové možnosti , které se před tímto neustále se rozvíjejícím oborem otvírají využitím nových technik a přístrojů, jako jsou např. lasery, endoskopické operace apod.


Profil MUDr. Dušana Záruby na webu Ústavu estetické medicíny >>Dále doporučujeme:

Operace očních víček - Ocnivicka.info - MUDr. Dušan Záruba se specializuje mimo jiné na operaci očních víček, na Ocnivicka.info najdete souhrnné informace o zákroku do MUDr. Záruby.

Operace nosu - informace - Operacenosu.info - Komplexní informace k zákroku operace nosu včetně fotopříběhu spokojené pacientky MUDr. Dušana Záruby.

Liftingobličeje.info & FaceliftinginPrag.info - podrobné informace k zákroku facelift včetně fotopříběhu spokojené pacientky MUDr. Dušana Záruby.